Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 1, Number 1, 1996

Przeszczepianie komórek hematopoetycznych - zastosowanie kliniczne

Janusz Hansz

Summary:

Przeszczepianie komórek hemato-poetycznych (p.k.h.) jest metodą leczenia powszechnie uznaną i coraz częściej stosowaną. Według danych Światowego Rejestru Przeszczepiania Szpiku Kostnego szacunkowo można określić, iż w 1994 roku wykonano z różnych wskazań ponad 20 tys. transplantacji komórek hematopoetycznych allogenicznych oraz około 30 tys. przeszczepów autologicznych. W transplantacji, p.k.h. jako forma stosowanej terapii zajmuje więc drugie miejsce po przeszczepach nerek. Ostatnio, z każdym rokiem wzrasta liczba wykonanych p.k.h. Wynika to z dobrze udokumentowanego przekonania, że metoda ta jest w niektórych stanach chorobowych jedynym sposobem dającym szansę wyleczenia lub przewyższa inne formy terapii. Ponadto stale poprawia się jej skuteczność. Można to dobrze prześledzić na przykładzie wyników transplantacji szpiku allogenicznego, uzyskanych u chorych na ostre białaczki szpikowe w okresie pierwszej remisji. Przeszczepienia szpiku przeprowadzane do 1985 roku umożliwiały uzyskanie 4-letniego przeżycia u 36% chorych. W latach 1985-1988 już u 43%, a po 1988 roku wynik taki osiągany jest u 61% leczonych tym sposobem. Wiązało się to przede wszystkim ze zmniejszeniem śmiertelności okołoprzeszczpowej z 50% do 23%, oraz obniżeniem częstości wznowy z 29% do 20%.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 1996; 1(1) : 15-18


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2