Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR oraz teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela

Skowronek J, Adamska K, Drozdowska M, Cofta Sz, Świerkocki K, Piorunek T.

Summary:

Wstęp: W paliatywnym leczeniu raka oskrzela jedną z metod skutecznych w zwalczaniu duszności wywołanej obtu racją jest brachyterapia. Ze względu na umiejscowienie zmiany, u niektórych chorych brachyterapia jest z leczeniem z wyboru. Leczenie skojarzone łączące teleterapię z brachyterapia jest stosowane jako radykalne (brachyterapia jako podwyższenie miejscowe dawki) lub paliatywne (teleterapia skierowana przeciw pakietom węzłów chłonnych uciskających oskrzele z zewnątrz). W pracy omówiono wyniki leczenia skojarzonego chorych na zaawansowanego raka oskrzeli.
Materiał i metody: W okresie od maja 1999 do marca 2000 r. leczono w Wielkopolskim Centrum Onkologii 15 chorych na raka oskrzeli łącząc brachyterapię HDR z paliatywną teleterapia metodą hypofrakcjonacji. Wiek chorych sięgał od 39 do 80 lat, średnio 54,3 lata. U 3 chorych leczenie rozpoczęto od teleterapii (20-30 Gy) a u 12 - od brachyterapii HDR. Stosowano dawkę 3 x 7,5 Gy (9 chorych) lub 3 x10 Gy (6 chorych) liczoną w odległości 1 cm od osi aplikatora. Chorych poddano obserwacji klinicznej oraz bronchoskopowej, oceniając remisję miejscową oraz ustępowanie duszności, kaszlu oraz krwioplucia w 1, 3 i 6 miesiącu obserwacji.
Wyniki: Po zakończeniu leczenia subiektywną poprawę (ustępowanie duszności, kaszlu, krwawienia, bólu) stwierdzono u wszystkich chorych. W jednym przypadku uzyskano całkowitą remisję zmian utrzymującą się ponad 6 miesięcy, u 12 chorych - remisję częściową, u 2 chorych nie stwierdzono remisji w kolejnych badaniach.
Wnioski: Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR i teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela jest metodą skuteczną, powoduje u wielu chorych ustępowanie duszności oraz poprawę komfortu życia. Wysoka miejscowa dawka łączna nie wpłynęła na wzrost częstości powikłań.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 24-25


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2