Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Paliatywna jednofrakcyjna brachyterapia HDR u chorych na zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca

Kasprowicz A, Kulik A, Łyczek J, Dolińska H, Olszewska A.

Summary:

Cel pracy: ocena skuteczności i tolerancji jednorazowego napromienianiania dooskrzel owego izotopem Ir 192 HDR chorych na zaawansowanego miejscowo raka płuca.
W okresie od grudnia 1995 do stycznia 2000 w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono napromienianiem dooskrzelowym grupę 176 chorych, w tym 134 mężczyzn i 42 kobiety w wieku od 39 do 82 lat (średnio 61 lat) z potwierdzonym w badaniu histopatologicznym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Do powyższego leczenia kwalifikowano chorych ze wznową po uprzedniej radykalnej lub paliatywnej teleradioterapii oraz chorych z pierwotnie zaawansowanym procesem nowotworowym (IIIA-B, IV), w niskim stopniu sprawności (Ksc <60) i/lub ze współistniejącymi schorzeniami internistycznymi, u których w badaniu endoskopowym stwierdzono naciek wewnątrzoskrzelowy. Dolegliwości takie jak krwioplucie, duszność, kaszel, które prezentowali chorzy oceniane były według zmodyfikowanej punktowej skali nasilenia objawów wg Speisera.
Wszyscy chorzy napromieniani byli źródłem Ir 192 o wysokiej aktywności, wprowadzanym techniką afterloading za pomocą aparatu Gammamed 12i, po uprzednim umieszczeniu w obszarze nacieku jednego lub kilku aplikatorów. Zakres stosowanych dawek wahał się w granicach od 10 do 15 Gy, w zależności od przebytego leczenia. Okres obserwacji w badanej grupie chorych wynosił od 1 do 18 miesięcy (średnio 4.6 miesięcy). W trakcie badań kontrolnych oceniano odpowiedź na przeprowadzone leczenie oraz jego tolerancję.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 24-24


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2