Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Przypadek skojarzenia leczenia promieniami (brachyterapia i teleterapia) mięsaka prążkowokomórkowego oczodołu u dziecka

Ficek K, Fijałkowski M, Ślosarek K, Madziara W.

Summary:

W pracy przedstawiono przykład leczenia promieniami mięsaka prążkowo-komórkowego oczodołu u 9 letniego dziecka w stopniu zaawansowania klinicznego T1- po nieradykalnym zabiegu operacyjnym. W pierwszym etapie przeprowadzono brachyterapię HDR lr-192. Podano 21 Gy w punkcie referencyjnym w 3 frakcjach w ciągu 3 dni. Następnie chorego napromieniano w warunkach terapii megawoltowej na obszar części przyśrodkowej oczodołu strony lewej, dawka frakcyjna 1,5 Gy/g do dawki całkowitej 25,5 Gy/g. Całkowita dawka fizyczna wyniosła 46 Gy. Celem skojarzenia brachterapii z teleterapią była ochrona soczewki i zmniejszenie ryzyka zaćmy popromiennej. W pracy przedstawiono rozkłady dawek w brachyterapii wykonane na podstawie tomografii komputerowej oraz technikę konformalnej teleterapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 23-23


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2