Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Efekty uboczne kompleksowej radioterapii u chorych na nowotwory narządów płciowych

Obrębowska A, Sibila-Owczarska A, Pisarska-Krawczyk M, Jurczyk M, Sajdak S.

Summary:

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia onkologicznego w raku szyjki i błony śluzowej macicy. Ze względu na różną radiowrażliwość narządów miednicy mniejszej autorzy pracy zwrócili szczególną uwagę na ewentualną obecność objawów uszkodzenia przewodu pokarmowego, układu moczowego i szpiku kostnego.
W okresie 1998-2000 w Klinice Ginekologii Operacyjnej poddano obserwacji 40 chorych poddanych kompleksowej radioterapii. Wszystkie pacjentki w trakcie teleterapii otrzymały całkowitą dawkę 28 Gy na guz w okresie 4 tygodni oraz poddane zostały brachyterapii. W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu zastosowano:
- u 25 chorych ze stopniem klinicznym nowotworu l i II - brachyterapię dopochwową w dawce 24 Gy (w 3 cotygodniowych frakcjach);
- u 15 chorych ze stopniem zaawansowania II, III i IV - brachyterapię domaciczną w dawce 40 Gy
(w 5 cotygodniowych frakcjach).
Brachyterapię stosowano za pomocą microSelectronu HDR firmy Nucletron z użyciem źródła irydowego lr192 z nominalną aktywnością 10 Ci (370GBq). Zaobserwowano:
1. Objawy uszkodzenia przewodu pokarmowego: nudności i wymioty - 4 (10%) biegunka - 6(15%)
2. Objawy podrażnienia układu moczowego
(objawy dyzuryczne + zmiany w badaniu ogólnym moczu): - 22 (55%)
3. Objawy uszkodzenia szpiku kostnego: niedokrwistość: - 3 (7,5%) leukopenia: - 9(22,5%)
Uzyskane wyniki potwierdzają względnie niski odsetek notowanych powikłań. Jest to dowodem na to, że tylko właściwa ocena kliniczna i prawidłowo prowadzona dozymetria przy kompleksowej radioterapii umożliwiają minimalizację objawów ubocznych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 22-22


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2