Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Przygotowanie dozymetryczne brachyterapii naczyniowej

Ślosarek K.

Summary:

Celem pracy było przygotowanie dozymetrii klinicznej do brachyterapii naczyniowej. Założono, że brachyterapia naczyniowa będzie prowadzona w Instytucie Onkologii w Gliwicach za pomocą aparatury MicroSelectron - HDR firmy Nucletron. Należało sprawdzić następujące aspekty: kąt, pod którym możliwe jest centralne i powtarzalne ustawienie źródła promieniowania w naczyniu krwionośnym oraz obliczoną dawkę w wybranym punkcie. Nie mniej ważnym problemem była koordynacja czasowa i przestrzenna pomiędzy różnymi zespołami - kardiologów, brachyterapeutów i fizyków przygotowujących pacjenta do zabiegu. W tym celu wykonano specjalny fantom pomiarowy, który umożliwił sprawdzenie położenia źródła promieniowania i weryfikację obliczonej dawki. Można było również w warunkach laboratoryjnych, doświadczalnych sprawdzić przygotowanie zespołu i wszystkich procedur związanych z brachyterapią naczyń.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 18-19


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2