Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Brachyterapia przy użyciu Irydu 192 w leczeniu odrostów glejaków mózgu

Makarewicz R, Furtak J, Harat M, Szylberg T, Terlikiewicz J.

Summary:

W okresie od listopada 1996 do listopada 1999 w Oddziale Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczono 48 pacjentów z odrostami guzów glejopochodnych mózgu przy użyciu brachyterapii z zastosowaniem izotopu irydu-192. Dokładnej analizie poddano 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę (3 - z gwiaździakiem II stopnia, 6 - z gwiaździakiem III stopnia, 3 - ze skąpodrzewiakiem III stopnia, 1 - ze skąpodrzewiakogwiaździakiem III stopnia, 9 - z glejakiem wielopostaciowym). Spośród 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę zmarło 15. Średni okres obserwacji wyniósł 35 tygodni (od 6 do 27 tygodni). Średni okres poprawy wyniósł 15 tygodni (od O do 47 tygodni). Średni okres przeżycia wyniósł 29 tygodni (od 6 do 53 tygodni). Autorzy analizują czynniki wpływające na długość przeżycia (takie jak wiek, stopień złośliwości histopatologicznej guza, czas od operacji do teleradioterapii i brachyterapii, dawkę radioterapii) oraz bezpieczeństwo tej metody leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 16-17


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2