Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

Brachyterapia ginekologiczna w Polsce - stan obecny

Urbański K.

Summary:

Dane opracowano na podstawie ankiet wysłanych do polskich ośrodków prowadzących brachyterapię ginekologiczną. Mimo trudności z uzyskaniem informacji (odpowiedzi nadeszły z 16 ośrodków) i czasem ich zbierania (1998-1999) wydaje się, że jest to w miarę kompletny obraz tej metody leczenia, rozmieszczenia tych ośrodków w kraju oraz ich wyposażenia aparaturowego. Brachyterapia w Polsce; stan obecny - 22 ośrodki (w 20 miastach) Aparatura i wyposażenie:
- Selektron LDR/MDR; 25 aparatów
- HDR; 10 aparatów (4 - mikroSel., 6 - Gammamed)
- PDR: 3 aparaty
- Rad: w 7 ośrodkach (w 4 używany sporadycznie)
- Kobalt: w 1 ośrodku
- Cez: w 1 ośrodku (polska konstrukcja)
W ramach struktur organizacyjnych brachyterapia ginekologiczna jest prowadzona w: Oddziałach Radio-terapii w 11 ośrodkach, w Oddziałach (Klinikach) Ginekologii Onkologicznej w 8 ośrodkach oraz w 3 samo-dzielnych Pracowniach (Zakładach) Brachyterapii. W większości ośrodków brachyterapia zajmują się na stale przeszkoleni lekarze ginekolodzy lub radioterapeuci (często posiadający obie specjalizacje), w kilku ośrodkach ma miejsce rolowanie się co pewien czas lekarzy (głównie młodszych) przy aplikacjach ginekologicznych.
W 15 ośrodkach brachyterapia stosowana jest wyłącznie w lokalizacjach ginekologicznych, w 7 ośrodkach - również w innych lokalizacjach (głownie: płuco, przełyk). W 1 ośrodku prowadzona jest brachyterapia śródoperacyjna, a w 1 wprowadzono brachyterapię do leczenia chorób nienowotworowych - zmian naczyniowych w przebiegu miażdżycy.
Brachyterapia jest jedną z podstawowych metod radykalnego leczenia raka szyjki macicy i pochwy, rzadziej raka endometrium. W tych lokalizacjach jest to metoda skojarzona z napromienianiem od zewnątrz lub z metodami operacyjnymi według danych epidemiologicznych można przyjąć, że w Polsce corocznie brachyterapia w lokalizacjach ginekologicznych ma zastosowanie u 4000 - 4500 kobiet.
W leczeniu raka szyjki macicy metody LDR/MDR stosowane są w 9 ośrodkach, HDR w 3, a w 4 ośrodkach obie. Moc dawek dla LDR/MDR waha się w granicach 100-300 cGy/h w punkach A, najczęściej oscylując w granicach wartości 170-200. Dawki frakcyjne na punkty A wynoszą średnio 20 Gy, ale w bardzo szerokim przedziale od 6 Gy do 30 Gy, a całkowita dawka waha się od 24 do 60 Gy. Liczba frakcji wynosi 2 do 3, w 1 ośrodku 4-5. Przerwy między frakcjami wynoszą najczęściej 7-10 dni lub 14 dni i w 1 ośrodku 4-5 dni. Używane są głównie standardowe aplikatory (sonda + owoidy) oraz sonda + cylinder, rzadziej niestandardowe i sporadycznie aplikatory typu „ring". Dla HDR moce dawek w punktach referencyjnych wahają się od 600 do 12000 cGy/h. Dawki frakcyjne na punkty A wynoszą od 7 do 8 Gy, liczba frakcji 4 do 6 (w 1 ośrodku do 9) a przerwy między frakcjami najczęściej 7 dni (3 do 9). W 7 ośrodkach brachyterapię kojarzy się z następującą operacją po 3 do 7 tygodniach (najczęściej po 6 tygodniach) w stopniach IB, rzadziej HA i IA . We wszystkich ośrodkach brachyterapia dopochwowa stosowana jest jako metoda uzupełniająca pierwotne leczenie operacyjne. W 7 ośrodkach jest to LDR, w 4 HDR, w 4 obie te techniki i w 1 ośrodku PDR. Dawki całkowite w technice LDR mierzone w odległości 0,5 cm od powierzchni aplikatora (rzadziej na powierzchni śluzówki) wahają się od 20 do 60 Gy i są podawane w 1 do 2 frakcjach (w 1 ośrodku w 4 frakcjach) co 7-10 dni (w 1 ośrodku co 3-4 dni i w 1 co 14 dni). W technice HDR dawki w odległości 0,5 cm od powierzchni aplikatora wynoszą od 6-8 Gy a liczba frakcji 3 do 4 co 7 dni (w 1 ośrodku co 3 dni).
W leczeniu raka endometrium brachyterapię stosuje się głównie jako metodę pooperacyjnego napromieniania 1/3 proksymalnej części pochwy. W 6 ośrodkach są to techniki LDR, w 4 - HDR, w 4 - obie techniki, w 1 ośrodku PDR i LDR. W 1 ośrodku nie prowadzi się w ogóle pooperacyjnego napromieniania. Dawki mierzone w odległości 0,5 cm od powierzchni aplikatora (rzadziej na jego powierzchni), liczba frakcji i odstępy między frakcjami są zbliżone do stosowanych w pooperacyjnej brachyterapii raka szyjki macicy. W przypadkach nieoperacyjnych w większości ośrodków stosuje się brachyterapię technikami LDR, rzadziej HDR. Najczęściej używane są standardowe aplikatory, rzadko dwie sondy lub aplikatory Heymanna czy Rotte. Dawki mierzone głównie w punktach A najczęściej
oscylują w granicach 40-60 Gy (36- 90 Gy) w 1-3 frakcjach (do 6 fr.). W technikach HDR dawki frakcyjne wahają się od 6 do 10 Gy w 4 do 6 frakcjach.
Powyższy krótki przegląd wyraźnie pokazuje duże różnice stosowanych dawek, sposobów frakcjonowania, rodzajów aplikatorów czy kojarzenia brachyterapii w lokalizacjach ginekologicznych z innymi metodami w polskich ośrodkach onkologicznych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2000; 5(1) : 7-8


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2