Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 7, Number 2, 2002

Wybór optymalnej techniki brachyterapii u chorych na raka szyjki macicy w przypadku braku warunków do założenia aplikatora typu fletcherowskiego

Makarewicz R, Białas B, Zuchora A.

Summary:

W brachyterapii ginekologicznej w zależności od warunków anatomicznych mogą być stosowane różnego rodzaju aplikatory. Znajomość zasad ich stosowania może być kluczowa w uzyskaniu dobrych wyników leczenia mierzonych indeksem terapeutycznym. W pracy przedstawiono analizę porownawczą zastosowania aplikatora pierścieniowego z sondą z komercyjnie dostępnymi innymi aplikatorami - typu fletcherowskiego, manchesterskiego oraz cylindra z sondą u kobiet chorych na raka szyjki macicy, u których stwierdzono brak lub asymetrię sklepień pochwy lub zwężenie 1/3 górnej części pochwy. Przedmiotem porównania były dawki fizyczne w pęcherzu moczowym, odbytnicy, przymaciczach i ścianie pochwy uzyskane u tej samej chorej przy założeniach różnego rodzaju aplikatorach. Badania własne wykazały, że optymalny rozkład dawki w tej grupie chorych jest uzyskiwany przy wykorzystaniu aplikatora pierścieniowego z sondą. Zdaniem autorów zastąpienie aplikatora cylindrycznego pierścieniowym może przyczynić się do poprawy jakości napromieniania i zmniejszenia ryzyka powikłań.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2002; 7(2) : 75-80

FULL TXT (PDF: 0,31MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2