Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 3, 2001

Wpływ optymalizacji geometrycznej na wybrane parametry rozkładu dawki na przykładzie brachyterapii u chorych na raka gruczołu piersiowego

Wronczewska A, Kabacińska R, Zuchora A, Makarewicz R, Terlikiewicz J, Lebioda A.

Summary:

Cel pracy: Analiza parametrów rozkładu dawki dla dwupłaszczyznowych implantów w gruczole piersiowym z zastosowaniem optymalizacji geometrycznej.
Materiał i metoda: Analizie poddano parametry rozkładu dawki oraz indeks jakości rozkładu dawki QI dla 20 dwupłaszczyznowych aplikacji wykonanych w naszej praktyce klinicznej. Wyznaczono następujące parametry: objętość referencyjną V100, objętość napromienianą V50, objętość wysokiej dawki V200. Parametry te analizowano w przypadku zastosowania optymalizacji geometrycznej rozkładu dawki i bez optymalizacji.
Wnioski: Optymalizacja geometryczna powoduje wzrost objętości referencyjnej V100. W porównaniu z klasycznym implantem nieoptymalizowanym, zgodnym z zasadami systemu Paryskiego brachyterapii wewnątrztkankowej, optymalizacja ta pozwala ograniczyć długość aktywną implantu i nie rozszerzać jej poza obszar targetu. Jest to korzystne w przypadku implantów piersi, gdzie obszar targetu graniczy ze skórą.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(3) : 127-134


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2