Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 3, 2001

Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego, u których zastosowano różne metody brachyterapii

Łuczak-Wawrzyniak J, Kuczyński M, Włodarczyk H, Roszak A, Bratos K.

Summary:

W Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) jedną z metod leczenia nowotworów szyjki macicy lub błony śluzowej macicy jest brachyterapia metodą afterloading przy użyciu źródeł promieniotwórczych o niskiej i średniej (LDR/MDR) lub wysokiej (HDR) mocy.
Cel: Celem pracy było przeanalizowanie odczuć i zachowań chorych w trakcie brachyterapii.
Materiał i metody: Badaniem objęto 86 kobiet, w tym 56 chorych na raka szyjki macicy i 30 na raka błony śluzowej macicy. Czterdzieści osiem kobiet z obu analizowanych grup zostało poddanych brachyterapii LDR, a 38 - HDR. Metodą badania była rozmowa psychologiczna i obserwacja.
Wyniki: Dla 65 (76%) chorych źródłem informacji na temat stosowanych metod leczenia były najczęściej inne chore. Pozyskiwana wiedza opierała się na własnych odczuciach pacjentek, a nie na informacji naukowej. Porównując obie metody leczenia 76 pacjentek (88%) zdecydowanych byłoby poddać się brachyterapii metodą HDR, ze względu na krótki czas trwania aplikacji. Osiemdziesiąt trzy chore (97%) opisywały swój niepokój przed pierwszą i drugą aplikacją HDR i LDR. Wszystkie chore oceniały brachyterapię jako najtrudniejszy etap leczenia, jednakże możliwy do zaakceptowania.
Wnioski: 1. Brachyterapia jest metodą leczenia, która do momentu poddania się jej budzi znaczne obawy. 2. Obie metody (LDR i HDR) odbierane są przez pacjentki jako trudne, ale w ich przekonaniu bardzo skuteczne. 3. Metoda HDR, w porównaniu z metodą LDR/MDR, jest przez chore bardziej akceptowana z uwagi na krótki czas aplikacji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(3) : 121-125


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2